การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

22 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผอ.กปภ.ข.4 รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน นำโดยจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน  พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน รับถ่ายทอดนโยบายจาก นายประทีป  กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในโอกาสเริ่มการทำงานในปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน อันนำไปสู่บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแนวทาง/นโยบายของ กปภ.โดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน