การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมลงนามบันทึก (MOU) พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมลงนามบันทึก (MOU) พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมลงนามบันทึก (MOU) พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)ร่วมลงนามบันทึก (MOU) พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564 ……… ( วันนี้) วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี และนายอุทัย แก้ววิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี ร่วมลงนามในบันทึก (MOU) และร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมส่งมอบ "ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใย ใส่ใจชุมชน" ภายใต้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยถังเก็บน้ำได้นำไปติดตั้งที่บ้านลาดนาเพียง และ บ้านโนนกู่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก โดยจะเก็บสำรองน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนซึ่งมีจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือนอีกด้วย มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน