การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference

     การประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมด้วยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด กปภ.ข.10 ทั้ง 26 สาขา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     การประชุมครั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.10 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ กปภ.โดยภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน