การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมตั้งจิตยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน