กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

29 กันยายน 2564


กปภ.สาขานครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่  28  กันยายน  2564  นายสุริยะ  ป้านนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  นายชาติชาย  มีชัย  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย   นางปราณี  สุขาทิพย์  หัวหน้างานอำนวยการ  นายสุทธิพงศ์  สุวรรณเดชากุล  หัวหน้างานผลิต  และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  ณ  สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช   ตำบลนาสาร  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน