การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

28 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2564 การปรปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  นำโดยนายสมโภชน์ สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1,2 หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย  (Thai National Day) บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานประปาบางคล้า เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน