กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ให้บริการลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ให้บริการลูกค้า

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร ส่ง Mr.ประปา ให้บริการลูกค้า

หลังได้รับแจ้งตรวจสอบท่อประปาแตก ณ บ้านเลขที่ 166 ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พบว่า สายยางเกี่ยวท่อภายในขาดชำรุด จึงได้ดำเนินการซ่อมท่อภายในให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ซึ่งลูกค้าประทับใจการให้บริการและบริการรวดเร็วทันใจ
 
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน