กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทร

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับชุมชนบ้านเอื้ออาทร

กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสระแก้ว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด มอบให้ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสระแก้ว
เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนใช้ในกิจกรรมจุดตรวจคัดกรองภายในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 
เลื่อนขึ้นข้างบน