การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายให้ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในพื้นที่หินแปร  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคและบริโภค ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี   

 
เลื่อนขึ้นข้างบน