การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช นำโดยนายกัมพล มีตา ผู้จัดการ ฯ พร้อมหัวหน้างานในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมสนทนายามเช้า Morning Talk เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ระดมความคิดเห็นในด้านการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน