กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564ในวันอังคาร 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

โดยประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และกำชับทุกสายงานเรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covic-19 กำชับเรื่องการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน มาตรฐานการให้บริการลูกค้า และการประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมออนไลน์ PWA Always On

 

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

 

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน