การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนกันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนกันยายน 2564

13 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนกันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานอำนวยการ ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในพื้นที่ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง    

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร

#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน