การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว DMA-04 และ DMA-05 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว DMA-04 และ DMA-05

13 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว DMA-04 และ DMA-05

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว DMA-04 และ DMA-05 เพื่อเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ได้ดียิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน