กปภ.สาขาลำปาง ส่งเช็คเงินบริจาคโครงการ กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง ส่งเช็คเงินบริจาคโครงการ กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลลำปาง

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาลำปาง  ส่งเช็คเงินบริจาคโครงการ  กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ  เพื่อมอบให้แก่  โรงพยาบาลลำปาง

                       เมื่อวันศุกร์ที่    ๑๐  กันยายน    ๒๕๖๔   เวลา  ๐๙.๐๐   น.  กปภ.สาขาลำปาง  นำโดย นายกฤช   เกษจรัล    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง   พร้อมด้วย  นายศุภกฤษณ์   จันทร์ศุภเสน    ผู้ช่วยผู้จัดการฯ                        นางฐิติมน   กันทะวงค์     หัวหน้างานอำนวยการ    ร่วมโครงการ    กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ    เป็นตัวแทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๙  มอบเช็ค จำนวน   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท     ให้กับโรงพยาบาลลำปาง     สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์    ในการช่วยเหลือประชาชน    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา    ๒๐๑๙  ต่อไป    ณ  โรงพยาบาลลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง                                                                                                                                                                                                                                              ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน