การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี รับการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี รับการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

12 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี รับการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ :  ๒๐๑๕

นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย  คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ  รับการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ :  ๒๐๑๕  )  บริเวณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ในรอบของการรักษาสภาพของใบรับรอง  โดยคุณ ปวันรัตน์ ศุภธนเลิศ  จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ และผลการตรวจประเมิน  กปภ.สาขาเพชรบุรียังคงสามารถรักษามาตรฐานของการดำเนินงานด้านการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ    ระบบ  ISO ๙๐๐๑ :  ๒๐๑๕ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน