การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มในห้องอาหาร สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มในห้องอาหาร สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

10 กันยายน 2564


การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มในห้องอาหาร สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานห้องอาหาร กปภ.
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มในห้องอาหาร สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน