การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13

30 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับกรมทหารพรานที่ 13

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับกรมทหารพรานที่ 13 "จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งทำกินอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงการจิตอาสาฯ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564"ณ บ.ทับทิมสยาม 05 ม.10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้วในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน