นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบ นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบ นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน

30 กรกฎาคม 2564


นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เข้าพบ นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย นายจักรี บุญสว่าง หัวหน้างานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้เข้าพบ นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำดิบในช่วงการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ เพื่อให้มีน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาส่งไปยังพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ และตำบลคลองพนอย่างเพียงพอ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน