การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบสำรอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบสำรอง

30 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบสำรอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบสำรอง บริเวณคลองคลองท่อมร่วมกับงานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความอนุเคราะห์ที่ดิน จากคุณปิยะพงษ์ นิวัตภัทรพร ให้ทางการประปาฯเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ สูบส่งไปยัง กปภ.สาขาคลองท่อม เพื่อนำน้ำดิบมาผลิตน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม และตำบลคลองพนได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม และทีมงานบริการฯ กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน