กปภ.ชม.(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ชม.(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน

30 กรกฎาคม 2564


กปภ.ชม.(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน

 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดโครงการ "เติมใจให้กัน" โดยออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ความสนใจมาชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ จำนวน ๕๖ ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
 
 
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
 
ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)
 
นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่
 
นายประกาศิต ชะนะพันธ์  หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑
 
และทีมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน