กปภ.สาขาจันดี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันดี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

30 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาจันดี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุคนธ์ ชูรักษา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพรุอาใจ ม.5 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน