การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

22 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวีสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด
ให้แก่ เทศบาลตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
..............................
ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี โดยนางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผจก.พร้อมด้วย
หนง.อำนวยการและหัวหน้างานผลิต นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.
ไปมอบให้เทศบาลตำบลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายสุริยะ ปาลาเร่
นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ รพ.สนาม ในพื้นที่ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน