กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน

               ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนกับท่อเมนใหม่ งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่บ้านพักข้าราชการศาลตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 9 ถนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา  เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น. ซึ่งส่งผลกระทบ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • ศาลอุทธรณ์ภาค 9 , ศาลแรงงานภาค 9 , ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
  • ศาลแขวงสงขลา

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำตามปกติโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-4 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน