การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์-ราชการสะดวกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์-ราชการสะดวกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

22 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์-ราชการสะดวกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน

      วันพฤหัสบดีที่  22 กรกฎาคม  2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย  สวัสดิ์อารี  ผจก. กปภ. สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์-ราชการสะดวกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน    เป็นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีการให้บริการและดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานมุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน