ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง กปภ.ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนในวิกฤตโควิด-๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง กปภ.ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนในวิกฤตโควิด-๑๙

22 กรกฎาคม 2564


ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง กปภ.ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนในวิกฤตโควิด-๑๙

ผู้จัดการ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เรื่อง กปภ.ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนในวิกฤตโควิด-๑๙

 

          เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นโสภณเคเบิ้ลทีวี เรื่อง กปภ.ลดค่าน้ำประปา ๑๐% ต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนในวิกฤตโควิด-๑๙ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยจะลดค่าน้ำประปาในใบแจ้งค่าน้ำประปา ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าจากผลกระทบโควิด-๑๙

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน