กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 กรกฎาคม 2564


กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนพนักงาน กปภ. ส่งผลงานเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ 2564 อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน