กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3

11 มิถุนายน 2564


กปภ.สาขาเกาะสมุย จัดกิจกรรม Morning Talk และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน2564 ที่ผ่านมานายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม MORNING TALKสนทนายามเช้า และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส3 ซึ่งได้คะแนนเท่ากันจำนวน 2 คน ได้แก่นายนฤพัฐ นกทอง นายช่างโยธา 6 สังกัดงานบริการฯ และนายธวัชชัย โสภาพงศ์ นายช่างไฟฟ้า 7 สังกัดงานผลิต พร้อมทั้งได้ร่วมพูดคุยปัญหาอุปสรรคในการทำงาน แผนการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามเป้า ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนค่านิยมและวิสัยทัศน์รวมไปถึงการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ขององค์กรกปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน