วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวจินดา หงษ์บิน หัวหน้า 7 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวจินดา หงษ์บิน หัวหน้า 7 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด

11 มิถุนายน 2564


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวจินดา  หงษ์บิน หัวหน้า 7 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวจินดา หงษ์บิน หัวหน้า 7 งานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 504 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่และโรงพยาบาลคลองใหญ่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ศาลาศิริวงศ์ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน