การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ

11 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดย นายชิงชัย สิริสุรพล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จำนวน 600 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจ ของบุคลากรทางกา5รแพทย์และผู้รับวัคซีน เนื่องในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน