การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการถอดล้าง ทำความสะอาดประตูน้ำใต้อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการถอดล้าง ทำความสะอาดประตูน้ำใต้อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม

10 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการถอดล้าง ทำความสะอาดประตูน้ำใต้อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย  สวัสดิ์อารี  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม  หัวหน้างาน 8 งานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ดำเนินการถอดล้างทำความสะอาดประตูน้ำใต้อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม  เพื่อระบายตะกอนและสิ่งอุดตัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำดิบที่ส่งมายังสถานีผลิตจ่ายน้ำทับสะแก 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน