การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( Home Care ) โดยลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ออกรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่นอกสถานที่ บริเวณหมู่บ้าน เบริ์ดโฮมแลนด์ 2 ม.3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( Home Care ) โดยลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ออกรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่นอกสถานที่ บริเวณหมู่บ้าน เบริ์ดโฮมแลนด์ 2 ม.3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

10 มิถุนายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( Home Care ) โดยลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ออกรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่นอกสถานที่ บริเวณหมู่บ้าน เบริ์ดโฮมแลนด์ 2  ม.3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( Home Care ) โดยลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก ออกรับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่นอกสถานที่ บริเวณหมู่บ้าน เบริ์ดโฮมแลนด์ 2  ม.3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่วางท่อขยายเขตใหม่ พร้อมรับชำระเงินและเบิกมาตรวัดน้ำมาติดตั้ง (เหมาจ่ายสามารถแจ้งราคาได้ทันที) ภายใต้แนวคิด "วางท่อปุ๊บ ติดตั้งมาตรวัดน้ำปั๊บ " เพื่ออำนวยความสะดวกโดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้นำเอกสารมายื่นคำขอติดตั้งประปาใหม่กว่า 40 ราย พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. และ ช่องทางชำระค่าน้ำประปาอีกทั้งยังมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน