กปภ.สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม

17 พฤษภาคม 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. กปภ.สาขามหาสารคาม โดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างานผลิต,นายธนวรรธน์ โวทานสิริกุล หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วย น.ส.นุชสิรี พิมพสุต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด พร้อมด้วยเงินสด จำนวน 1,000 บาท ให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน