การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้ารับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้ารับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

02 พฤษภาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้ารับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช  โดยนายกัมพล มีตา  ผู้จัดการสาขา  พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  และพนักงานเข้ารับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ)  ณ ศูนย์การศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เข้าไปดูแลตรวจสอบระบบประปา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน