ประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ อบจ.ตราด โดยสาธารณสุขจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ อบจ.ตราด โดยสาธารณสุขจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19

30 เมษายน 2564


ประปาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ อบจ.ตราด โดยสาธารณสุขจังหวัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-19

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด)โดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำตามแผนดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน