การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทยประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยในเวลา ๑๓.๓๐ น.ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านทับไทร หมู่ ๑๐ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน