กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในบริเวณสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในบริเวณสำนักงาน

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายในบริเวณสำนักงาน

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาพักเที่ยงและเวลาหลังเลิกงาน บริเวณภายใน

อาคารสำนักงาน จุดบริการประชาชน ที่นั่งพักคอยรับบริการ เคาน์เตอร์ให้บริการ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

รวมถึงลูกค้าประชาชนที่มารับบริการ

 

                   พร้อมกันนี้ ได้จัดพื้นที่คัดกรองก่อนให้ลูกค้าประชาชนเข้ารับบริการ พร้อมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ให้บริการ จัดจำนวนผู้ใช้บริการใน

 

สำนักงานให้น้อยลงและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID – 19)

 

สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ลูกค้าประชาชน ที่มาชำระค่าน้ำประปา และติดต่อเรื่องต่างๆ ณ สำนักงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ตามแนวทางของรัฐ

 

และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ การชำระค่าน้ำประปา การทำธุรกรรมอื่นๆ และการแจ้งเหตุขัดข้องผ่านช่องทางออนไลน์

 

ให้ลูกค้าได้รับทราบ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน