กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

08 เมษายน 2564


กรจ.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564

          กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย งานมาตรวัดน้ำ งานแผนที่แนวท่อ และงานลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2564 โดย ผอ.กองระบบจำหน่าย ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน และเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการการป้องกันโดยเคร่งครัด พร้อมให้หัวหน้างานแต่ละสายงานรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดพื้นที่ให้โอกาสพนักงานในสังกัด ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน