การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

08 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก

วันที่ 8 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายพิเชษฐ เทพบุตร์ หัวหน้างานบริการฯ  และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียประจำสัปดาห์ ตามแผนการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียเชิงรุก ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจหาท่อแตก/รั่วด้วยตาเปล่า บริเวณถนนพิทักษ์บุญยงค์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย โดยพบจุดแตกรั่วทั้งหมด 4 จุด ซึ่งเร่งดำเนินการซ่อมทันที

 
เลื่อนขึ้นข้างบน