กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (8 เมษายน 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการจัดทำกรอบแนวคิดเพื่อเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต (กรอบวงเงิน 1,000,249,488 บาท) (คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน