กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

08 เมษายน 2564


กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

เมื่อวันที่  8 เมษายน  2564 กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน