กปภ.ข.8 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.8 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

08 เมษายน 2564


กปภ.ข.8 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

กปภ.ข.8 จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และพระภูมิเจ้าที่(เจ้าพ่อฟ้างุ้ม) เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลของหน่วยงานและพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เมื่อวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน