กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการสำรวจแรงดันน้ำและตรวจสอบน้ำไม่ไหล พร้อมค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการสำรวจแรงดันน้ำและตรวจสอบน้ำไม่ไหล พร้อมค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว

03 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการสำรวจแรงดันน้ำและตรวจสอบน้ำไม่ไหล พร้อมค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการสำรวจแรงดันน้ำและตรวจสอบน้ำไม่ไหล พร้อมค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว 

 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ,ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ นายณรงค์ชัย จงดีพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด

ร่วมตรวจสอบแรงดันน้ำ และค้นหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนการค้นหาน้ำสูญเสียประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้ปลายเส้นท่อมีน้ำไหลพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ

เพื่อลดข้อร้องเรียน และบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ บริเวณ มูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน