งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ว วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ว วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น.

03 มีนาคม 2564


งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ว วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น.

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหลังสวน

ผนึกกำลังออกค้นหาท่อแตกรั่ววันที่ 2 มีนาคม 564 เวลา 21.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ออกค้นหาท่อแตกรั่ว บริเวณพื้นที่หน่วยบริการปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  พบท่อรั่วท่อแตกอยู่หลายจุด ทั้งนี้ได้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มปริมณน้ำจำหน่าย ลดปริมาณน้ำสูญเสีย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน