กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5/64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5/64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

02 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5/64  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 09.00 . การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5/64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประชุมใหัหัวน้างาน) โดย ผจก.กปภ.สาขาตรัง1.การประชุมวาระที่ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมประปาและมอบนโยบาย2.การประชุม ครส. ครั้งที่ 2/64 มอบแนวทางปฏิบัติ การลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีผลิตน้ำ,การลดน้ำสูญเสีย,การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ 3.การประชุมจังหวัดตรัง 4.เรื่องการนำเสนอแผนงานฯและติดตามแผนงานที่ได้สั่งการ 5.การติดตามรายงานประเด็นจากการตรวจสอบแต่ละสายงาน ,โครงการ GECC ,โครงการ DSM และโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ปี 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน