กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) เข้าร่วมงานพิธี " วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ " ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) เข้าร่วมงานพิธี " วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ " ประจำปี 2564

02 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) เข้าร่วมงานพิธี " วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ " ประจำปี 2564

     วันที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โดยนายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปา (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสานิษ กาญจนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2  และหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวัน "มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ณ อาคารศูนย์กลางสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน