กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

02 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา  ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา เพื่อทำความสะอาด และเก็บขยะ ณ หาดคอเขา หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในครั้งนี้

พร้อมทั้ง กปภ.ได้ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด แก่จิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาในท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับประชาชนในพื้นที่

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน