กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

02 มีนาคม 2564


กปภ.สาขาลำปาง    ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ประจำปี  ๒๕๖๔

                                 วันอังคารที่  ๒  มีนาคม   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป     นายอนุชา    ศิริบวรเดช    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง    มอบหมายให้พนักงานในสังกัด    เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ    ประจำปี    ๒๕๖๔     เพื่อเป็นการรำลึก       ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร      ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง  รวมทั่งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย  ให้มีความเป็นมาตรฐาน   ณ    หอประชุมจังหวัดลำปาง   อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน