กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ., การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมของ กปภ., ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต, การติดตามให้ กปภ.สาขาเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตให้ครบภายในปี 2564 และการรับทราบหนังสือเวียนผ่านกลุ่มไลน์เขต 10 ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน