กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายแบบเชิงรุกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายแบบเชิงรุกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายแบบเชิงรุกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่  3/2564

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่  3/2564 ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่นอกสถานที่ เพื่อเดินหน้าเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายแบบเชิงรุก พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยทีมช่างประปา และช่องทางการชำระค่าน้ำประปา ของ กปภ. ในครั้งนี้มีประชาชนใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 28 ราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน