กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมโครงจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมโครงจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย


กปภ.สาขาพนมทวน เข้าร่วมโครงจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย

วันที่  14 กรกฎาคม  2563   กปภ.สาขาพนมทวน โดย นายประนต ศรีสุนทร ผจก. 
พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย
ณ เทศบาลตำบลรางหวาย หมู่ที่ 2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการต่าง ๆออกไปให้ประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ภายในงานมี นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ทั้งนี้ กปภ. สาขาพนมทวน ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ ให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และช่องทางการรับชำระเงินค่าน้ำประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่สำนักงาน
พร้อมนี้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ เพื่อรับของที่ระลึกจาก ประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน